Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Tôi muốn tắm nắng
Tôi không muốn đi câu cá
Tôi không muốn đi bơi
Tôi muốn đi đến công viên
Tôi muốn đi đến hồ
Tôi không muốn đi cắm trại
Tôi muốn đi thuyền buồm
Tôi muốn đi chèo thuyền
Tôi muốn trượt tuyết
Tôi muốn đi du lịch