Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi không thích côn trùng
Ong
Lúc nào cũng có nhiều ruồi vậy à?
Loại nhện nào?
Sâu
Bướm
Bọ rùa
Kiến
Sâu bướm
Gián là loài bẩn
Đây là thuốc chống côn trùng