Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Máy fax
Máy photo
Điện thoại
Máy tính
Màn hình
Máy in có hoạt động không?
Ổ đĩa
Máy tính