Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi
Ich
Bạn (thân mật)
Du
Ông ấy
Er
Bà ấy
Sie
Chúng tôi
Wir
Các bạn (số nhiều)
Ihr
Họ
Sie
Của tôi
Mein
Của bạn
Dein
Của ông ấy
Sein
Của bà ấy
Ihr
Cái này
Diese
Cái kia
Jene
Những cái này
Diese
Những cái kia
Jene