Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Khi nào?
Wann?
Ở đâu?
Wo?
Cái nào?
Welche?
Ai?
Wer?
Của ai?
Wessen?
Tại sao?
Warum?
Cái gì?
Was?
Như thế nào?
Wie?
Bao lâu?
Wie lange?
Bao nhiêu?
Wie viel?
Bạn có không?
Haben Sie?
Cho ai?
An wen?
Với cái gì?
Womit?