Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thời tiết như thế nào?
Trời nóng
Trời lạnh
Trời nắng
Trời nhiều mây
Trời nồm
Trời đang mưa
Tuyết đang rơi
Trời nhiều gió
Thời tiết khó chịu
Nhiệt độ bao nhiêu?
Các mùa
Mùa đông
Mùa hè
Mùa xuân
Mùa thu