Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Chào mừng
Hộ chiếu của tôi đây
Ông có cần khai báo gì không?
Có, tôi có vài thứ cần khai báo
Không, tôi không có gì cần khai báo
Tôi tới đây công tác
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Tôi sẽ ở đây một tuần
Tôi có thể lấy lại hành lý ở đâu?
Tôi đang ở tại khách sạn Marriott
Hải quan ở đâu?
Vui lòng giúp tôi mang mấy cái túi
Tôi có thể xem vé lấy lại hành lý của ông không?