Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Cái này bẩn quá
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Món kia ngon thật
Nó có cay không?
Cá có tươi không?
Chúng có ngọt không?
Chua
Thức ăn bị nguội
Nó bị nguội