Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ăn
Uống
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Đây là cái gì?
Hóa đơn
Tiền boa
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Tôi thiếu bạn bao nhiêu?
Vui lòng cho xin hóa đơn
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Tôi cần biên lai
Nhà tắm ở đâu?
Lối ra
Lối vào
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt