Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Cửa hàng tạp hoá
Cửa hàng tạp hóa mở cửa
Xe đẩy mua sắm
Giỏ hàng
Bạn có gạo không?
Mua
Thanh toán
Ở lối nào?
Cửa hàng thịt
Tiệm bánh
Nước ở đâu?
Nấu
Ăn tối với gia đình
Tôi đói
Dọn bàn ăn