Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Đồ gia vị
Mù tạc
Sốt cà chua
Sốt ma-don-ne
Dầu
Giấm
Nó cần thêm muối.
Bột
Mật ong
Lúa mì