Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Chai
Cái lọ
Lon
Cái thùng
Bao
Túi
Thêm 1 ít
Thêm
Một phần
Một chút
Quá nhiều