Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
Có nhân viên cứu hộ không?
Trong mấy giờ?
Có an toàn cho trẻ em không?
Bơi ở đây có an toàn không?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Nước có lạnh không?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
Có dòng nước mạnh nào không?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?