Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
Tôi thích chơi guitar
Tôi không thích đan
Tôi không thích vẽ
Tôi thích đọc
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
Tôi thích nghe nhạc
Tôi thích sưu tập tem
Tôi không thích hát
Tôi thích vẽ