Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Xin chờ một lát
Đợi ở đây
Theo tôi
Cô ấy sẽ giúp bạn
Mời vào
Ngồi xuống
Đến đây
Chỉ cho tôi