Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Dễ
Facile
Khó
Difficile
Như nhau
Le même
Khác nhau
Différent
Kéo
Tirer
Đẩy
Pousser
Ít
Peu
Nhiều
Beaucoup
Dài
Long
Ngắn
Court
Không có cái nào
Rien
Cái gì đó
Quelque chose