Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ở phía sau của
Atrás de
Ở phía trước của
Na frente de
Bên cạnh
Ao lado de
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Primeira porta à direita
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Vire à direita no quarto semáforo
Bạn có hiểu tôi không?
Você está me entendendo?
Bắc
Norte
Tây
Oeste
Nam
Sul
Đông
Leste
Bên phải
À direita
Bên trái
À esquerda
Có thang máy không?
Tem elevador?
Cầu thang ở đâu?
Onde fica a escada?
Ở hướng nào?
Em que direção?
Cửa thứ hai bên trái
A segunda porta à esquerda
Rẽ phải ở góc đường
Vire à esquerda na esquina