Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

To
Grande
Nhỏ
Pequeno
Cao
Alto
Thấp
Baixo
Trẻ
Jovem
Già
Velho
Gầy
Magro
Béo
Gordo
Lên
Para cima
Xuống
Para baixo
Câu hỏi
Pergunta (a)
Trả lời
Resposta (a)