Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thịt còn sống
Tôi muốn nó tái
Tôi muốn nó chín vừa
Chín kỹ
Tôi muốn dùng thử một món ăn địa phương
Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau
Thành phần của nó gồm những gì?
Bạn có loại thịt nào?