Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Động vật
Bạn có nuôi chó không?
Tôi dị ứng với mèo
Tôi có nuôi chim
Thỏ
Gà mái
Gà trống
Ngựa
Tôi thích ngựa
Heo