Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thang máy ở đâu?
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
Vòi sen không hoạt động
Phòng không có cái chăn nào
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
Chúng tôi cần khăn bơi
Không có nước nóng
Tôi không thích căn phòng này
Chúng tôi cần phòng có máy lạnh
Tôi không có đặt phòng trước