Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thợ kim hoàn
Jeweler
Đồ trang sức
Jewelry
Đồng hồ
Watch
Trâm
Brooch
Dây chuyền
Necklace
Bông tai
Earrings
Nhẫn
Ring
Vòng tay
Bracelet
Có thể cho tôi xem chiếc đồng hồ này được không?
Could you show me the watch?
Nó giá bao nhiêu?
How much does it cost?
Nó đắt quá
It is too expensive
Bạn có cái nào rẻ hơn không?
Do you have anything cheaper?
Bạn vui lòng gói lại thành quà tặng được không?
Can you wrap it as a gift, please?
Tôi thiếu bạn bao nhiêu?
How much do I owe you?