Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thợ kim hoàn
Đồ trang sức
Đồng hồ
Trâm
Dây chuyền
Bông tai
Nhẫn
Vòng tay
Bạn có thể cho tôi xem chiếc đồng hồ không?
Giá của nó là bao nhiêu?
Nó là quá đắt
Bạn có cái nào rẻ hơn không?
Bạn vui lòng gói lại thành quà tặng được không?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?