Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi đang tìm kiếm một sợi dây chuyền
I am looking for a necklace
Có giảm giá không?
Are there any sales?
Tôi sẽ trả bằng tiền mặt
I am going to pay cash
Bạn có thể giữ nó cho tôi không?
Can you hold it for me?
Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Do you accept credit cards?
Tôi muốn đổi cái này
I would like to exchange this
Tôi có thể trả lại nó không?
Can I return it?
Mở cửa
Open
Đóng cửa
Closed
Đóng cửa vào buổi trưa
Closed for lunch
Biên lai
Receipt
Bị lỗi
Defective
Bị vỡ
Broken
Lối ra
Exit
Lối vào
Entrance
Nhân viên bán hàng
Sales person
Mấy giờ cửa hàng đóng cửa?
What time will the store close?
Nhân viên bán hàng (nữ)
Sales person (female)