Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ăn
Eat
Uống
Drink
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Can I speak with the manager?
Đây là cái gì?
What is this?
Hóa đơn
Bill
Tiền boa
Tip
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Can I pay with a credit card?
Tôi thiếu bạn bao nhiêu?
How much do I owe you?
Vui lòng cho xin hóa đơn
The bill, please
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Do you have another credit card?
Tôi cần biên lai
I need a receipt
Nhà tắm ở đâu?
Where is the bathroom?
Lối ra
Exit
Lối vào
Entrance
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt
Thank you for the good service