Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Đồ gia vị
Seasoning
Mù tạc
Mustard
Sốt cà chua
Ketchup
Sốt ma-don-ne
Mayonnaise
Dầu
Oil
Giấm
Vinegar
Nó cần thêm muối.
It needs more salt
Bột
Flour
Mật ong
Honey
Lúa mì
Wheat