Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bạn có bị sốt không?
Có, tôi bị sốt
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
Bạn có thể gọi giúp tôi bác sĩ không?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
Chân của tôi đau
Tôi bị ngã
Tôi bị tai nạn
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Nghỉ ngơi tại giường
Đai quấn nóng
Túi đá chườm
băng đeo
Bạn cần băng bột