Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi đang tìm đồ bấm
I am looking for a stapler
Đinh ghim
Thumbtack
Bút chì
Pencil
Sách
Book
Giấy
Paper
Sổ tay
Notebook
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Slides
Lịch
Calendar
Cuộn băng keo
Tape
Tôi cần tìm bản đồ
I need to find a map