Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Anh có giấy phép làm việc không?
Tôi có giấy phép làm việc
Tôi không có giấy phép làm việc
Khi nào anh có thể bắt đầu?
Tôi trả 10 dollar một giờ
Tôi trả 10 euro một giờ
Tôi trả 10 real một giờ
Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần
Theo tháng
Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng
Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30
Anh được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật
Anh sẽ mặc đồng phục
Anh làm việc đó như thế này