Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Mẹ kế
Bố dượng
Chị em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Anh em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Bố chồng
Mẹ chồng
Cô ấy là ai?