Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Hàng xóm
Anh bạn
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?