Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bạn có bị sốt không?
Có, tôi có bị sốt
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
Chân của tôi đau
Tôi đã bị ngã
Tôi đã bị tai nạn
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Nghỉ ngơi tại giường
Miếng sưởi ấm
Túi đá chườm
Bạn cần một thanh nẹp kim loại