Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Bạn là y tá phải không?
Bác sĩ có ở trong đó không?
Nó có nghiêm trọng không?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Tôi bị mất kính
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Tôi nợ bạn bao nhiêu?