Как казваш на холандски? За; От; В; Вътре; Във; Близо до; На; Извън; Извън; До; Под; С; Без;

Общи предлози :: Холандска лексика

Научете сами холандски