Μάθετε δωρεάν μια ξένη γλώσσα online

Μάθετε μόνοι σας μια ξένη γλώσσα. Με το LingoHut μπορείτε να μάθετε πάνω από 45 γλώσσες όπως Αφρικανικά, Αραβικά, Κινέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Χίντι, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Περσικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά ή Τουρκικά από τη δική σας γλώσσα. Το LingoHut περιέχει 125 μαθήματα για να μάθετε χρήσιμο λεξιλόγιο χωρίς προηγούμενη γνώση. Θα μάθετε σύντομες προτάσεις και λέξεις που χρησιμοποιείτε καθημερινά.