Daşary yurt dilini mugt onlaýn öwren

Özüňe daşary yurt dilini öwret. LingoHut bilen siz öz diliňizden daşary ýene 45 dili öwrenip bilersiňiz , bularyň içine shular girýär : Afrikan dilleri, Hytay, Nemes, Arab, Iňlis, Fransuz, Golland dili, Hindi, Italýan, Ýapon, Pars Köne bilim boýunça däl-de, LingoHut-da peýdaly sözlükleri öwrenmek üçin 125 sany sapaklar bar. Siz gündeki ulanýan sözleriňizi we gysga sözlemleri öwrenersiňiz.