Научи странски јазик онлајн бесплатно

Научете се странски јазик. Со LingoHut можете да научите над 45 јазици како африканс, арапски, кинески, холандски, англиски, француски, германски, хинди, италијански, јапонски, персиски, португалски, руски, шпански или турски од вашиот сопствен јазик. LingoHut содржи 125 лекции со кои ќе научите корисен вокабулар без претходно знаење. Вие ќе научите кратки реченици и зборови кои ќе ги користите секојдневно.