Как казваш на исландски? Улица; Път; Авеню; Канавка; Пресечка, кръстовище; Пътен знак; Ъгъл; Улично осветление; Светофар; Пешеходец; Пешеходната пътека; Тротоар; Паркинг автомат; Трафик;

Неща на улицата :: Исландска лексика

Научете сами исландски