Как казваш на индонезийски? За; От; В; Вътре; Във; Близо до; На; Извън; Извън; До; Под; С; Без;

Общи предлози :: Индонезийска лексика

Научете сами индонезийски