Как казваш на японски? Шумно; Тихо; Силен; Слаб; Твърд; Мек; Още; По-малко; Правилен; Неправилен; Чист; Мръсен; Стар; Нов;

Прилагателни имена :: Японска лексика

Научете сами японски