Как казваш на латвийски? Любов; Мир; Вяра; Уважение; Приятелство; Денят е прекрасен; Добре дошли; Небето е красиво; Има толкова много звезди; Това е пълнолуние; Обичам слънцето; Извинете; Мога ли да ви помогна?; Имаш ли въпрос?; Мир на Земята;

Мир на Земята :: Латвийска лексика

Научете сами латвийски