Как казваш на норвежки? Над; От другата страна; След; Срещу; По; Около; При; Зад; Под; До; Между; До; По време на; Освен;

Предлози :: Норвежка лексика

Научете сами норвежки