Как казваш на полски? Долу; Горе; По стената; Зад ъгъла; На бюрото; Надолу по коридора; Първата врата в дясно; Втората врата в ляво; Има ли асансьор?; Къде са стълбите?; На ъгъла завий наляво; При четвъртия светофар, завий надясно;

Даване на насоки :: Полска лексика

Научете сами полски