Как казваш на португалски? Женен ли си?; Колко време сте женени?; Имаш ли деца?; Тя майка ли ти е?; Кой е баща ти?; Имаш ли си приятелка?; Имаш ли си приятел?; Свързани ли сте?; На колко години си?; На колко години е сестра ти?;

Семейни отношения :: Португалска лексика

Научете сами португалски