Как казваш на словенски? 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100;

Числа от 10 до 100 :: Словенска лексика

Научете сами словенски