Как казваш на румънски? Това е спешно; Пожар; Махай се от тук; Помощ; Помогнете ми; Полиция; Имам нужда от полиция; Внимавам; Гледам; Слушам; Бързам; Спиране; Бавно; Бързо; Загубих се; Аз съм притеснен; Не мога да намеря баща си;

Изрази за спешност :: Румънска лексика

Научете сами румънски