Как казваш на румънски? За; От; В; Вътре; Във; Близо до; На; Извън; До; Под; С; Без;

Общи предлози :: Румънска лексика

Научете сами румънски