Как казваш на суахили? Над; От другата страна; След; Срещу; По; Около; При; Зад; Под; До; Между; До; По време на; Освен;

Предлози :: Суахили лексика

Научете сами суахили