Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Internet
Enllaç
Hiperenllaç
Proveïdor de serveis d'Internet
Xarxa
Lloc web
Pàgina web
Adreça de pàgina web (URL)
Lloc web segur
Navegador
Search Engine
Servidor segur