Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Els mesos de l'any
Названия месяцев
Gener
Январь
Febrer
Февраль
Març
Март
Abril
Апрель
Maig
Май
Juny
Июнь
Juliol
Июль
Agost
Август
Setembre
Сентябрь
Octubre
Октябрь
Novembre
Ноябрь
Desembre
Декабрь